Blog > Komentarze do wpisu

Szkoła Policyjna Legionowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest jednostką policyjną, która została powołana w 1990 roku. Szkoła posiada trzy główne ośrodki, które znajdują się w Legionowie (siedziba szkoły policyjnej i miejsce, gdzie odbywa się najwięcej szkoleń) oraz w dwóch innych miejscowościach, położonych niedaleko od Legionowa – w Sułkowicach i w Kalu. W obu tych jednostkach organizowane są specjalistyczne kursy. W pierwszej szkoli się przewodników oraz zajmuje się tresurą psów policyjnych, natomiast w drugiej odbywają się szkolenia policji wodnej. Przedmiotem działalności Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest organizowanie różnorodnych szkoleń, które umożliwiają rozwój zawodowy zarówno obecnych pracowników policji, jak i przyszłych. W Legionowie istnieje możliwość zapisania się na kursy w zależności od posiadanej specjalności, którymi są: służba kryminalna, służba prewencyjna i kryminalna, służba prewencyjna, służba ruchu drogowego.

piątek, 18 maja 2012, soleksiwek

Polecane wpisy

  • Przestępczość młodych ludzi związana z agresją.

    Czy to prawda, że młode dziewczyny są coraz częściej sprawcami przestępstw, których dokonanie wiąże się z agresją. Zdecydowana większość takich przestępstw jak:

  • Nieletni zabójcy

    Liczba zabójstw popełnianych przez nieletnich od kilku lat jest na poziomie kilkunastu zdarzeń rocznie. O popełnienie tych zbrodni podejrzanych jest na ogół 20

  • Przestępczość w szkołach

    W 2010 roku policjanci skutecznie wykrywali nieletnich sprawców przestępstw. Ogólna liczba nieletnich, którzy popełnili czyny zabronione, tylko nieznacznie była